Seznam odborné pícninářské literatury

Textové pole: Trávy pěstované na semeno
Bohumír Cagaš, Jan Macháč, Radek Macháč, Magdalena Ševčíková, Pavel Šrámek

Na 275 stranách se čtenář seznámí se širokou problematikou pěstování trav na semeno počínaje odrůdami, zakládáním a ošetřováním porostů až po posklizňové technologie. 

Kniha byla oceněna cenou Zlatý klas na 37. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích 2010.

Obsah:

Předmluva											    
Historie, vývoj a současný stav travního semenářství (B.Cagaš)			    
Pěstované rody a druhy trav (M. Ševčíková)						  
Růst a vývoj trav (R. Macháč)							  
Obecné zásady pěstování trav na semeno (J. Macháč)				  
Semenářství kulturních druhů trav (J. Macháč)				
Semenářství planých druhů trav (M. Ševčíková, P. Šrámek)			
Choroby, škůdci, abionózy a ochrana proti nim (B. Cagaš)			
Ochrana proti plevelům, regulátory růstu (J. Macháč, R. Macháč)		
Ekologické semenářství (R. Macháč)					
Sklizeň a posklizňová úprava (J. Macháč)						
Annotation, poděkování	


Knihu vydalo Vydavatelství Ing. Petr Baštan 
Recenzenti: Prof. Ing. František Hrabě, CSc., RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.

Cena publikace 335 Kč

Knihu možno zakoupit ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří 
nebo objednat u Vydavatelství Ing. Petr Baštan (www.vydavatelstvibastan.cz)

Domů

Historie

Současnost

Dokumenty ke stažení

Kalendář akcí

Plochy a produkce

Pícninářské listy

Odborná literatura

Odkazy

Aktuality